Ahmet Ozhan gamzedeyim deva bulmam ( Orijinal Klip )


Duration = 03:36

Related Videos

Description

Ahmet Ozhan gamzedeyim deva bulmam Gamzedeyim deva bulmam Garibim bir yuva kurmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim hiç reha bulmam Elem beni terketmiyor Hiç de fasıla vermiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor
YouTube is the virtual owner of all videos. You can read Terms. Find "Your Content and Conduct" and read section C.